Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zajímavosti

 automobil, 29. 1.1886 získal německý konstruktér Karl Friedrich Benz patent na svou tříkolku se čtyřdobým motorem.

 1. máj, 1. května 1886 počátek masové stávky za osmihodinovou pracovní dobu v Chicagu v USA. 4.5. byli dělnické demonstrace krvavě potlačeny.
      1. máj byl vyhlášen mezinárodním svátkem pracujících, později zneužit komunistickou propagandou, která tvrdila, že podporuje dělnickou třídu – proletariát. V zemích se socialistickým zřízením byl nejdůležitějším svátkem. Účast na oslavách byla povinná pro dospělé i pro děti ze základních a mateřských škol. Byly organizovány mohutné prvomájové průvody. 

Ferenc Liszt * 22.10.1811, + 31.7.1886, maďarský hudební skladatel, klavírista, dirigent

Alexandre Dumas st. * 24.7.1802, + 5.12.1870, francouzský spisovatel, dramatik

Charles (Karel) Robert Darwin * 12.2.1809, + 1882, britský přírodovědec

Auguste Maquet * 13. 9.1813, + leden 1888, profesor historie. Později se stal novinářem a psal divadelní hry. Byl více činný v psaní než jeho spolupracovník A. Dumas st., s kterým se seznámil v r. 1830. Maquet napsal mnoho románů a dramat, vyhledával historickou dokumentaci a redigoval díla, která A. Dumas pouze signoval, počínaje Třemi mušketýry.
      Později se domáhal autorských práv podpisu společných děl soudní cestou. To znamenalo pracovní rozchod obou spisovatelů. Sám vydal několik úspěšných románů (např. Hrabě de Lavernie, Krásná Gabriela)

Eiffelova věž postavena v letech 1887 – 1889 v Paříži. Kovová konstrukce architekta Alexandra Gustava Eiffela, příjmením po otci Bönickhausen (1832-1923). Eiffel navrhl také konstrukci Sochy Svobody.
      Věž byla postavena na Světovou výstavu v Paříži v roce 1889. Je velkou turistickou atrakcí a národním symbolem Francie.

Charles Chaplin * 16. 4.1889, americký komik, herec

James Prescot Joule (džejms džaul) * 24.12.1818, + 11.10.1889, anglický vědec

Vincent van Gogh * 30. 3.1853, + 29. 7.1890, holandský malíř ve Francii. Zemřel duševně nemocný.

Heinrich Schliemann * 1822, + 26.12.1890, archeolog, který vedl vykopávky v Troji a v Mykénách

barevná fotografie vynalezena v r. 1891

Guy de Maupassant * 5. 8.1850, + 1893, francouzský spisovatel. Zemřel na tuberkulózu.

Petr Iljič Čajkovskij * 7. 5.1840, + 6.11.1893. Ruský hudební skladatel. V roce 1888 dirigoval v Praze svoji operu Evžen Oněgin. Cestoval po Evropě a po získání slávy a mejetku se vrátil do Ruska.
      Zemřel po napití infikované vody na choleru. Většina historiků se přiklání k sebevraždě, kdy se infikované vody napil záměrně. Trpěl depresemi a melancholií, nesrovnal se s homosexuálním zaměřením.

Leopold von Sacher–Masoch (masochismus) * 27.1.1836 Lvov, + 9. 3.1895. V letech 1848 - 1854 pobýval v Praze, 1852 studoval filosofii na UK. Za dva roky se rodina stěhuje do Štýrského Hradce (kam byl přeložen jeho otec – policejní ředitel), kde dokončuje studia. S titulem PhDr. se stává profesorem historie. Ve svých 25 letech si poprvé uvědomil psychickou deformaci. Koupil své přítelkyni plášť s kožešinou a bičík (symboly masochismu), aby týrala sebe a jeho bičovala, tím docházel svého uspokojení.
      V r. 1870 napsal román Rozvedená, kde popisuje tyto projevy (mezi jeho příznivce a obdivovatele patřili spisovatelé V. Hugo, E. Zola, Ibsen, i bavorský král Ludvík II.). Později se oženil, rozvedl a opět oženil.
      Na vlastní žádost byl zpopelněn, urnu měla jeho žena doma na půdě, kde shořela při požáru domu.
      Zprávy o masochismu jsou zaznamenány už ve 13. století. Knižně je poprvé zapsal L. Sacher–Masoch (sadomasochismus).

Bedřich Engels (Friedrich, Fridrich Engels) * 28.11.1820 Barmen (dnes Wuppertal, + 5. 8.1895 Londýn. Narodil se v rodině textilního továrníka. Studoval an berlínské universitě, kde se sblížil s mladohegelovci, Německý politický filosof a ekonom. Přítel Karla Marxe, kterého finančně podporoval. V roce 1870 se přestěhoval za Marxem do Londýna.

Emil Zola * 1840. francouzský spisovatel. Původně byl velice ateistický a posmíval se všemu duchovnímu. V roce 1895 si zlomil nohu a přes veškerou léčbu se nehojila. Na Štědrý večer se mu zdál sen. Viděl se jak vešel do kostela a zpíval vánoční koledu. Ráno jeho manželka si prozpěvovala tutéž koledu. Požádal ji, aby šla do kostela a rozsvítila svíci před sochou Panny Marie. Druhý den pocítil trhavou bolest v noze a když se pokusil vstát, byl zdravý.
      Vstoupil do církve a stal se praktikujícím katolíkem. 18. 4.1896 napsal veřejnou zpověď, kde se ve věku 56 let zřekl 30 letého působení u zednářů a hanobení církve a náboženství: „Přesvědčil jsem se, že jsem po dobu 30 let žil v omylu a upřímně toho lituji. Zavrhuji zednářství a zkroušeně uznávám před církví své chyby. Prosím Boha za odpuštění všeho zla, kterým jsem pohoršoval. Prosím za odpuštění Jeho Svatost Lva XIII.“.
      Během zednářského působení byl zakladatelem, členem a velmistrem zednářské lóže.

Adam Opel * 1837, + 8. 9.1895, zakladatel firmy Opel AG

Louis Pasteur (Pastér) * 1822, + 28. 9.1895, francouzský chemik a mikrobiolog

Wilhelm Conrad Röntgen (Rentgen, rengen) * 27. 3.1845, objevil 8.11.1895 při jednom ze svých pokusů paprsky X, které prosvěcovaly hmotu

Alexandr Dumas ml. * 1824, + 27.11.1895, francouzský spisovatel, syn A. Dumase staršího

Auguste Lumère * 19.10.1862, s bratrem Louisem francouzský vynálezce kinematografického přístroje

Louis Lumère * 5.10.1864, s bratrem Augustem francouzský vynálezce kinematografického přístroje.

bratři Lumièrové (Lumier) uspořádali 28.12.1895 první kinematografické představení

nález prvního zlata na Klondike (Klondajk v USA) 17. 8.1896

Alfréd Nobel 1833 – 1896. Vědec. 10.12.1901 byly poprvé uděleny Nobelovy ceny.

Erich Maria Remarque * 22. 6.1898, německý spisovatel

Paul Julius Reuter (Pavel J. Rojtr) * 21. 7.1816, + 1899, podnikatel v Německu, zakladatel tiskové agentury

Johann Strauss * 25.10.1825, + 1899, rakouský skladatel (král valčíků). Zemřel na zápal plic.

Oskar Wilde (vl. jm. Fingal O´ Flahertie Wills), * 16.10.1854 Anglie, + 30.11.1900 Paříž, irský spisovatel, otec lékař Wiliam Wills, matka básnířka J. F. Elgerová, používala pseudonym Speranza, v r. 1884 se oženil s Constancií Lloydovou, spolu měli dva syny, Cyrila a Viviana.
      Od r. 1886, kdy mu bylo 32 let, směřoval svou sexuální orientaci na mladé chlapce, až do konce svého života zneužil několik desítek chlapců, kteří vypovídali před soudem. Spisovatel byl v r. 1879 odsouzen a uvězněn na dva roky. Po propuštění odešel pod jménem Sebastian Melmoth do Francie a Itálie, kde se opět zaměřil na mladé chlapce, s kterými žil v různých hotelích.
      Zemřel v naprosté chudobě a od všech opuštěn v pařížském hotelu. Od r. 1912 se tvrdilo, že příčinou jeho smrti byl sifilis. Lékařská studie v r. 2000 prokázala, že zemřel na zánět mozkových blan.

Giuseppe Verdi +27. 1.1901, italský operní skladatel

Jules Verne (žil vern) * 8. 2.1828 Nantes (Francie), + 24. 3.1905 Amiens (Francie). Jeho otec byl právník a sám vystudoval práva v Paříži. Spisovatel vědecko – fantastických románů, přítel spisovatele Alexandra Dumase staršího a Viktora Huga. Jeho starší bratr Paul (Pavel) byl kapitánem zaoceánské lodi a při psaní knih se stal jeho poradcem. Patřil do spolku „11 starých mládenců“. Ze spolku vystoupil v r. 1856, když poznal paní Honorinu, vdovu s dvěma dcerami. Tu si vzal v r. 1857. Spolu měli jediného syna Michala (Michel). V jeho dospívání měli spolu drobné neshody. Aby mu ukázal ideál mladého člověka, napsal pro něho knihu Patnáctiletý kapitán.
      Michal byl později spoluautorem některých otcových románů a ve stáří se stal jeho velkou oporou. Několik let před smrtí Jules Verne trpěl cukrovkou, viděl pouze přes silnou lupu a byl hluchý na jedno ucho.

Norsko – uznání nezávislosti 23. 9.1905, podepsání dohody v Karlstadu o ukončení personální unie mezi Norskem a Švédskem (1814 – 1905)  

Pierre Curie (piér kyrí) * 1859, + 19. 4.1906, francouzský fyzik, v r. 1903 nositel Nobelovy ceny za fyziku, společně s manželkou Marií

IRA – Irish Republican Army, Irská republikánská armáda, spiklenecká společnost národních revolucionářů, má kořen ve straně Sinn-Fein (Šinfejn = my sami), od r. 1905, irská povstání byla potlačována za 1. světové války a v r. 1921 došlo k odtržení jižního Irska od Spojeného království, Eire svobodná republika v imperiu, IRA používá terostické prostředky k dosažení svého cíle

Henrik Ibsen * 1828, + 23. 5.1906, norský dramatik

MDŽ, Mezinárodní den žen. 8. března 1908 stávkovaly švadleny v New Yorku proti hladu, za kratší pracovní dobu (méně než 16 hodin), za zrušení dětské práce a za volební právo žen. Několik desítek jich bylo zastřeleno a některé uhořely v továrně. Celkem zemřelo 129 žen. Svátek byl vyhlášen na návrh německé sociálnědemokratické delegátky Kláry Zetkinové (1857-1933) na Mezinárodní konferenci žen v dánské Kodani v roce 1910, bez určení pevného data.
      V roce 1911 se slavil v Německu, Rakousku-Uhersku, Dánsku a v USA. Od roku 1917 se slaví v Rusku. V roce 1975 byl uznán v OSN. Svátek si přivlastnili komunisté a do roku 1989 byl takto oslavován. Od roku 1991 byl vypuštěn z kalendáře a vrácen byl v roce 2004 jako významný den.

 Geronimo poslední náčelník kmene Čirikavů – Apačů, + 1909, kmen obýval území Skalnatých hor a pohoří Sierra Madre v Arizoně, u hranic s Mexikem, které ve svém jazyku nazýval Země vstávajících skal, na tomto území je národní park Čirikavská národní památka (Chirikahua National Monument, Čirikavské hory 2900 m), v osadě Apache je kamenný památník s deskou, kde je napsáno: „Geronimo, poslední náčelník Apačů, se tady 6. září 1886 vzdal spolu se svými bojovníky generálu Nelsonu A. Milesovi.
      Seržant Chas B. Gatewood spolu se svými indiánskými zvědy riskoval život a vešel do tábora nepřátel s návrhem kapitulace. Po dvou dnech Geronimo vyslovil souhlas. Jeho kapitulace navždy ukončila indiánské války v USA.“ Geronimo byl se zbytkem kmene odvezen na Floridu,  i když mu americká vláda slíbila, že ho nechá dožít v tomto kraji, dostal se zpět až za 9 let.
      Se svými příbuznými žil v Oklahomě, nechával se fotografovat, vyprávěl novinářům o indiánech, prodával své podobizny a suvenýry. V roce 1905 se zúčastnil slavnostního průvodu při inauguraci 26. prezidenta Theodora Roosevelta (* 27.10.1858, + 6. 1.1919, v úřadu 1901-1909).
      Až do své smrti zůstal válečným zajatcem, proto mu úřady nikdy nepovolily, aby se podíval do Arizony. Jednou před novináři prohlásil: „Narodil jsem se v prériích, kde vítr volně fouká a kde není nic, o co by se sluneční paprsky mohly zarazit. Já jsem se narodil tam, kde nebyly žádné zátarasy.“

Alois Alzheimer (Alshamr), * 1864, + 19.12.1910, německý psychiar a neuropatolog

Mark Twain (vl. jm. Samuel Langhorne Clemens) * 30.11.1835, + 1910, americký spisovatel

Jean Henri Dunant (dünan) * 8.5.1828 Ženeva, + 30.10.1910 Heiden ve Švýcarsku, švýcarský obchodník, spisovatel, zakladatel Mezinárodního Červeného kříže.
      Tento symbol použil Dunant ze znaku bratrstva Služebníků nemocných, později zformovaných do řádu Otců šťastné smrti (Kamiliánů). Tento řád založil v r. 1591 sv. Kamil de Lellis (+ 1614) a dal jako znak červený kříž na bílém hábitu, aby zdůraznil symbol Kristova utrpení.
      Byl přijat také návrh generála Dufoura, který se inspiroval švýcarskou čtvercovou vlajkou s obrácenými barvami (červený list s bílým křížem, 5 bílých čtverců a 4 červené).
      Organizaci Červený kříž založil 24. 6.1859, po zkušenostech krvavé bitvy u Solferinu v Itálii mezi Rakušany a Francouzy. V této  bitvě v roce 1859 bojovalo 40.000 vojáků, kteří po bitvě umírali bez pomoci. V r. 1862 napsal Solferinské vzpomínky a vyvinul úsilí mezi ženskými spolky. Velkou roli v tomto hnutí měla ženevská šlechtična Valerie Kateřina hraběnka de Gasparinová (rozená Boissierová, * 13. 9.1813 Ženeva, + 16.6.1894 Pregny-Chambesy u Ženevy), která s podobnou myšlenkou přišla už za krymské války v r. 1854. Její matka Karolína Butiniová byla dcerou lékaře.
     

Červený kříž, Červený půlměsíc, Červený lev a slunce, Červená Davidova hvězda, Červený diamant.
      Zástupci 16 států podepsali 22. 8.1864 v Ženevě úmluvu, že v případě války budou ošetřovat raněné vojáky nepřátelských armád. Znakem se stal Červený kříž, ten byl umístěn na vozidlech a stanech ošetřovatelů, které tento symbol chránil. Oficiálně znak Červeného kříže nemá žádný náboženský význam. Vznikl na území křesťanské Evropy a proto ho odmítly země vyznávající islám.
      V roce 1876 oznámilo Turecko, které bylo ve válce s Ruskem, že symbol červeného kříže uráží muslimy a vytvořilo symbol Červený půlměsíc. K tomu se připojily další muslimské země. Od roku 1929 byl znak Červeného půlměsíce uznán na mezinárodní úrovni.
      V letech 1923 - 1979 byl uznán znak Červený lev a slunce, který byl používán v Persii, od roku 1935 Írán (zlatého lva a  slunce měla Persie ve znaku od 16. století).
      7.6.1930 byla v Izraeli založena organizace Červená Davidova hvězda (Magen David Adom = červený Davidův štít).
      8.12.2005 byl schválen Mezinárodním hnutím Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kompromis, dodatečný znak Červený diamant (Červený čtverec postavený na hrot, Červený krystal) pro izraelskou zdravotní organizaci Červené Davidovy hvězdy.
      Organizace Červená Davidova hvězda nesplňovala podmínky Ženevských dohod, tím, že byla specifickým náboženským symbolem. Znak Davidovy hvězdy byl používán pouze na území Izraele. Davidova hvězda měla být umisťována do červeného diamantu. U vojenských vozidel byl diamant bez Davidovy hvězdy. To byla podmínka Sýrie a dalších muslimských zemí, kvůli obsazení Golanských výšin Izraelem.
      V roce 2006 byla uznána Červená Davidova hvězda jako mezinárodní symbol, když izraelská organizace Davidovy hvězdy souhlasila s používáním jejího znaku v zahraničních záchraných akcích.

Halleyova kometa, její návrat vypočítal a určil v r. 1910 anglický astronom Edmund Halley (* 8.11.1656, + 14.1.1742). Kometa se vrací jednou za 76 let. Naposledy byla viditelná v r. 1986. Její další návrat by měl být v roce 2062.
    kaple-scrovegni-padova.jpgVe 14. století se tato kometa ukázala v roce 1301. V té době maloval v kapli Scrovegni v Padově cyklus 36 fresek malíř Giotto di Bondone (1267-1337). kaple-v-padove.jpgJeden z těchto obrazů je freska Klanění tří králů, kde Giotto namaloval kometu, později nazvanou Halleyova.
      Ta se, podle vzoru z padovské kaple, začala o Vánocích znázorňovat nad betlémy jako betlémská hvězda, ohlašující mudrcům od východu Ježíšovo narození v Betlémě. Mudrci byli ve skutečnosti vedeni hvězdou, přesto se kresba Halleyovy komety vžila jako betlémská hvězda, díky malíři Giottovi di Bondonemu, který ji namaloval na fresce Klanění tří králů v kapli Scrovegni v Padově v roce 1304.
     

Titanik, celým názvem R.M.S. Titanic (R.M.S.-Royal Mail Ship=Královská poštovní loď), název podle řeckých Titánů, kteří bojovali proti nejvyššímu bohu Kronovi (Saturnovi) a porazili ho. Konstruktér Thomas Andrews prohlásil, že jeho loď nepotopí ani Bůh a  proto ji dal tento název.
      Loď vážila 45 000 tun a převážela 5000 tun uhlí. Na lodi bylo 3423 pytlů se zásilkami, přibližně 7.000.000 dopisů. 31.5.1911 byla loď spuštěna na vodu a ještě rok trvaly dokončovací práce. Z přístavu Southampton v Anglii vyplul 10.4.1912 ve 12.14 hodin na panenskou cestu do New Yorku. 11.4.1912 vyplul ve 12.30 hodin z irského přístavu Qeenstown a opustil evropské pobřeží. Ve 23.39 hodin byl hlídkou spatřen ledovec před lodí a za 40 vteřin do něho loď narazila. V noci 15.4.1912 se ve 2.20 parník potopil. Kapitán Edward John Smith (*27.1.1850, +15.4.1912) sloužil předtím na parníku Olympic a po dojezdu Titaniku měl jít do penze.
      Na Titaniku se plavilo 49 Čechů, z toho 8 přežilo. 4 byli ve 2. třídě, 1 v 1. třídě, 44 ve 3. třídě. Je známé pouze jedno pravdivé jméno, Slovák Michal Navrátil, který se nalodil pod falešným jménem Luis Hoffman.
      Na Titanik se nalodilo 2191 platících cestujících a 22 černých pasažerů (dříve se uvádělo 2224 cestujících a posádka, zemřelých 1514):
 1. třída, cena 150 dolarů, nebo 30 liber (73000 Kč):
 muži: zachráněno  54, potopeno 191
 ženy a děti: zachráněno 145, zemřelo 11.
 2. třída, cena 60 dolarů, 13 liber (31000 Kč):
 muži: zachráněno  15, potopeno 142
 ženy a děti: zachráněno 104, zemřelo 24.
 3. třída, cena 40 dolarů, 8 liber (20000 Kč): 
 muži: zachráněno  69, potopeno 417
 ženy a děti: zachráněno 105, zemřelo 119. 
 posádka: 
 muži: zachráněno  93, potopeno 682
 ženy: zachráněno 20, zemřely 3.
 Celkem se zachránilo 605 osob, zemřelo 1586 osob.
      Vrak Titanicu byl nalezen při 1. expedici v r. 1985 v hloubce 3900 metrů, zabořen do bahna 4 – 5 metrů. Do r. 2002 se vypravilo k Titanicu 7 expedic.
      Při potápění lodi měla údajně lodní kapela, složená i z českých muzikantů, hrát píseň „Blíž k Tobě, Bože můj“. Tato informace není pravdivá, ale stále se opakuje.

Blíž k Tobě Bože můj (Nearer, My God, to Thee).
     Slova napsala v roce 1841 anglická spisovatelka Sarah Fuller Flower Adamsová (*22.2.1805 Old Harlow, +14.8.1848 Londýn), která se inspirovala snem praotce Jakuba o žebříku do nebe a o Boží pomoci (Gn 28,12-19). Sára Adamsová byla členkou unitářské církve. Hudbu složil v roce 1856 americký skladatel Lowell Mason (*8.1.1792 Medfield, Massachutsetts, +11.8.1872 Orangeu, New Jersey).  
     Píseň je v mnoha světových církevních zpěvnících. V roce 1923 byla píseň poprvé v Československu otištěna v Evangelickém zpěvníku, v roce 1925 ji přeložil Josef Baštecký pro zpěvník Církve československé (husitské) 1927. V katolickém Kancionálu byla píseň otištěna v roce 1947 a v roce 1969 ji upravil Václav Renč pro katolický Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí 1973.
     Píseň se zpívá nebo hraje při pohřbech nebo vzpomínkových příležitostech. Tato tradice vznikla po atentátu na prezidenta USA Wiliama McKinleye (1843-1901). 25. prezident USA Wiliam McKinley byl věřící a rád zpíval. Při jedné bohoslužbě se zpívala píseň Blíž k Tobě Bože můj. Za několik minut byl na něho spáchán atentát. Ještě než zemřel, byla slyšet z jeho úst slova této písně.
     Píseň Blíž k Tobě Bože můj vyjadřuje naději, že nás Bůh neopustí a přivede nás k sobě.

 

                             Blíž k Tobě Bože můj     

 

       (překlad původního textu)
 Blíž k tobě Bože můj, jen k Tobě blíž,
 byť i mě tlačil v prach zde těžký kříž.
 Duch vzhůru vznese se a v písni ozve se,
 a v písni ozve se: jen k Tobě blíž.

 Bych jako poutník tam svou hlavu snad,
 tma vůkol, zemdlený na kámen klad.
 Dej ať i ve snu již, být mohu  Tobě blíž,
 být mohu  Tobě blíž, jen k Tobě blíž.

 Kéž žebřík pojící s nebesy zem,
 kéž Tebe s anděly zřím ve snu svém.
 Skloň Pane, skloň se níž, bych mohl k Tobě blíž,
 bych mohl k Tobě blíž, jen k Tobě blíž.

 A pak procitnu, ten kámen běd
 Ti v oltář postavím v ten Bethel hned.
 Tak i ta moje tíž, vede mě k Tobě blíž,
 vede mě k Tobě blíž, jen k Tobě blíž.

 A když mě nad slunce, v nadhvězdnou výš,
 povznese peruť Tvá v nebeskou říš.
 Můj hlahol uslyšíš: Veď vždy mě k Tobě blíž!
 Veď vždy mě k Tobě blíž, jen k Tobě blíž.

                               (5. sloka od Aloise Adlofa,1861-1927,
                                kazatele Reformované církve v Hořicích)

 

     (starší český text)
 Blíž k tobě Bože můj, jen k Tobě blíž,
 byť by mne do prachu tlačil můj kříž.
 Tvůj Duch mne povznese a v písni ozve se:
 Blíž k Tobě Bože můj, jen k Tobě blíž.

 Když jako Jakub snad, tak znavený,
 svou hlavu složit chci na kameni,
 tu uzřím nebesa a duch můj zaplesá:
 blíž k Tobě Bože můj, jen k Tobě blíž.

 A když noc pomine, Tvůj přijde den,
 s úctou chci děkovat vždy Tobě jen.
 Vždyť všechna moje tíž je cestou k nebi výš,
 blíž k Tobě Bože můj, jen k Tobě blíž.

 

(upravený text, Katolický kancionál, 1969 Václav Renč)

 

 Blíž k tobě Bože můj, jen k Tobě blíž!
 V smutcích i radostech mou prosbu slyš:
 Ať kráčím den co den, jen k Tobě svoboden,
 blíž k Tobě Bože můj, vždy k Tobě blíž.

 Vše co jsem a co mám, je darem Tvým,
 tvá láska jediným mým bohatstvím.
 Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil
 blíž k Tobě Bože můj, vždy k Tobě blíž.

 I když mě sebevíc tíží můj kříž,
 Ty vždy mě pozvedáš, Ty potěšíš.
 Dej ať Tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám
 blíž k Tobě Bože můj, vždy k Tobě blíž.

 Nauč mě Bože můj, tak svět mít rád
 jak ten, jenž za hříšné šel život dát:
 Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jít
 blíž k Tobě Bože můj, vždy k Tobě blíž.

 V poslední hodině, až přijde čas,
 buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás!
 Ať smrt se promění ve slavné vzkříšení,
 blíž k Tobě Bože můj, navěky již!

 

Karel May *25.2.1842 Ernstthal u saské Kamenice (Chemnitz), +30.3.1912 Radebeul u Drážďan, spisovatel dobrodružných románů, nikdy nebyl na místech o kterých psal. Nejznámější jsou knihy Vinnetou–náčelník Apačů.  Rodné město Karla Maye se v letech 1953-1990 nazývalo Karl-Marx-Stadt.

Semafor. V roce 1868 byl britský inženýr železnice John Peake Knight pověřen, aby vyřešil problémy s povozy na silnicích. 10.12.1868 se poprvé v Londýně rozsvítil světelný plynový semafor se dvěma barvami: červenou a zelenou. Ten však v lednu 1869 vybouchl a zařízení bylo zrušeno.
      První zařízení na elekřinu sestrojil v roce 1912 americký policista Lester Wire v Clevelandu. Do provozu bylo uvedeno 5.8.1914. Semafor měl dvě barvy: červenou a zelenou. Žlutou barvu přidal v roce 1920 Wiliam Louis Potts (* 1883, +1947), policejní důstojník a velitel policie v Detroitu, který konstruoval čtyřboké semafory. V roce 1921 bylo v Detroitu nainstalováno 15 semaforů. Poprvé v Evropě byl instalován semafor v Paříži v roce 1923. V roce 1924 byl semafor v Berlíně. Tam musel policista sedět ve věži vysoké 8,5 metru a ručně přepínal světla. Další města s nainstalovanými semafory: Milán, Řím, Londýn, Vídeň, Madrid, Praha. Automatické přepínání semaforu se objevilo v roce 1928 v Anglii ve městě Wolverhampton a v Praze v roce 1929.
      Červená a zelená barva se používala na železnici od 19. století. Červená jako barva krve byla symbolem zastavení, zelená opatrnosti a bílá byla příkazem pro jízdu. Po jedné srážce vlaků byly barvy změněny. Z bílé se stala žlutá a zelená byla příkazem pro jízdu. V některých zemích Evropy i v České republice a na Slovensku je místo žluté oranžová barva.

Svátek matek – 2. neděle v květnu. Svátek se slaví od roku 1914 v USA na návrh prezidenta Wilsona. V Československu od roku 1923 z iniciativy dcery prezidenta Masaryka Alice Masarykové.

Panamský průplav otevřen 15. 8.1914 proplutím nákladní lodi Ancon, už v 16. století hledal španělský král možnost překonání Panamské šíje, první pokus udělali Francouzi v r. 1880, práce byly přerušeny, protože 22 000 dělníků zemřelo na malárii a žlutou zimnici, práce začaly Spojené státy, které v roce 1904 pomohly Panamě se odtrhnout od Kolumbie, Američané vysušili bažiny a začali stavební práce, při kterých zahynulo 5 600 lidí, Panama převzala průplav do svého vlastnictví v r. 1999.

Dadaismus, literární hnutí, které vzniklo v kabaretu Voltaire v Curychu (Švýcarsko) 5. 2.1916

bitva u Verdunu začala 21. 2.1916, skončila v prosinci 1916, padlo 360 000 Francouzů a 335 Němců

Ferdinand graf von Zeppelin (hrabě Cepelín) * 8. 7.1838, + 8. 3.1917, generál, inženýr, konstruktér řízené vzducholodě

Augustin Rodin (Rodén) * 1840, + 12.11.1917, francouzský sochař

1. světová válka. Původně zvaná Velká. Začala v roce 1914 a skončila 11.11.1918.
     Symbolem oslav Dne válečných veteránů se v roce 1921 stal vlčí mák. Vojenský chirurg podplukovník John McCrae (*30.11.1872, +28.1.1918) z Ontaria (Kanada) sloužil ve Flandrech (Belgie). Nemohl si zvyknout na utrpení vojáků a na odreagování psal básně.
     Začátkem prosince 1915 zemřel jeho žák a přítel poručík Alexis Helmer. Svědek jeho smrti seržant Cyril Allison popsal, že vál jemný vánek a mezi hroby se vlnily vlčí máky. Podplukovník McCrae napsal báseň Na polích ve Flandrech, kde popsal bitvu, smrt padlých a vlčí máky. Lístek s básní zahodil. Důstojník, který šel za ním lístek zvedl a poslal do časopisu Punch. Redakce báseň otiskla 8.12.1915.
          Díky této básni se vlčí máky staly symbolem konce 1. světové války.

 

Na polích ve Flandrech

Překlad básně Johna McCrae

 

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svojí píseň řvou.

My už však nevstanem a je to možná zdání,
že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou.

Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně.
Jen máky porostou na polích flanderských.
 

Konec 1. světové války v Evropě 11.11.1918 v 11. hodin. Den tří jedenáctek. Zahynulo 10 000 000 vojáků, 7 000 000 obyvatel zastřelením, epidemiemi a podvýživou. Příměří bylo podepsáno ve vagonu 2319 D nedaleko Compiégne (kompaně) ve Francii.

August Renoir (Renoár) * 1841, + 1919, francouzský impresionista, malíř světového významu.

Osmanská říše vznikla v roce 1326, rozpadla se na konci 1. světové války v r. 1918, její existence byla ukončena po mírovém podpisu 10. 8.1920 v Sévres ve Francii

Alleande Gustave Eiffel (Alexandr Gustav) * 15.12.1832, + 1923

dynastie Kadžárovců v r. 1925 svržena z trůnu v Persii, vládla od r. 1794, k moci se dostala dynastie Pahlaví, kterou svrhla islámské revoluce v r. 1979

Rezá Pahlaví * 26.10.1919, poslední iránský šáh (perský král)

Antonio y Cornet Gaudí (Antonín) * 25. 6.1852 Reus, + 10. 6.1926 Barcelona, sochař, autor katedrály Sagrada Familia (Svatá Rodina) v Barceloně (hlavní město španělského Katalánska), plánoval 18 věží (symbol Ježíše Krista, Pannu Marii, 4 evangelistů, 12 apoštolů), za jeho života stálo pouze průčelí a jedna věž, katedrále se přezdívá „včelí úly“.

Gertruda Ederleová, Američanka, 6. 8.1926 přeplavala kanál La Manche, jako první žena na světě

Fidel Castro Ruz * 13. 8.1927, kubánský prezident, komunistický diktátor

Roald Amundsen * 16. 7.1872 Norsko, + 19.? 6.1928, polárník, jižního pólu dosáhl 15.12.1911, v březnu 1926 se konstruktér a pilot vzducholodí Ital Umberto Nobile (+1978) a český fyzik z Karlových Varů František Běhounek vydali z Říma na vzducholodi Norge (Norsko) na Špicberky, kde nastoupili Amundsen a Američan Lincoln Ellworth (+ 1951), který celou akci financoval, Běhounek tady vystoupil, přeletěli severní pól 12. 5.1926, za dva roky se potkal s Běhounkem na vzducholodi Italia, při záchraně výpravy Nobileho, ale na zpáteční cestě vzducholoď 25. 5.1928 havarovala, vydal se letadlem pro pomoc, ale zmizel, zahynul pravděpodobně v den, kdy se naposledy ozval, ostatní ztroskotance, mezi nimi Nobile a Běhounek, zachránil ledoborec a letadla, Běhounek napsal knihu „Trosečníci na ledové kře“

Vatikánský rozhlas (Radio Vaticana) zahájil vysílání 12. 2.1931

Thomas Alva Edison (Tomáš) * 11. 2.1847, + 18.10.1931, fyzik, americký vynálezce (1000 vynálezů, např.: acylpyrin, gramofon), v 6 letech zapálil rodný dům a otci sdělil, že chtěl vidět co oheň udělá, do školy chodil celkem 3 měsíce a tvrdě pracoval, ohluchl, když ho průvodčí zbil ve vlaku, kde zapálil vagon, z důvodu hluchoty se domlouval se svými spolupracovníky morseovkou, pracoval jako telegrafista, byl 2 x ženatý, 22.10.1879 vynalezl žárovku

Jean Fredéric Joliot * 19. 3.1900, + 1958, fyzik, chemik, nositel Nobelovy ceny v r. 1935 za chemii, společně s manželkou Irene Joliotovou – Curieovou * 1897, + 1956 (dcera Marie a Pierra Curie)

Rudyard Kipling * 30.12.1865, + 18. 1.1936, anglický spisovatel

Louis Blériot * 1872, + 1. 8.1936, francouzský průkopník letectví

OH v Berlíně zahájeny XI. LOH 1. 8.1936, ukončeny 16. 8., výprava 179 sportovců z ČSR získala 3 zlaté, 5 stříbrných, 1 bronzovou medaili

poslední veřejná poprava v USA 14. 8.1936

Pierre (Petr) Fredi baron de Coubertin (Kubertén) * 1. 1.1863 Paříž, + 2. 9.1937, pocházel ze straré šlechtické rodiny, jeho předkové z otcovy strany žili ve Francii od 14. století, kam se přistěhovali z Itálie, z matčiny strany byli Francouzi.
        Jezdil na koni, šermoval a hrál tenis, studoval na Sorbonně, napsal čtyřdílné Dějiny světa, zajímal se o sportovní výchovu a hry, napsal pedagogockou knihu o sportu Výchova v Anglii, v r. 1888 se rozhodl obnovit Olympijské hry, které se poprvé konaly v r. 1896 na Periklově stadionu v Athénách

Kemal Atatürk vl. jm. Mustafa. * Soluň v Řecku. V letech 1923–1938 první turecký prezident. Studoval na vojenské vysoké škole, kde si dal si jméno Kemal = dokonalost a v r. 1934 si dal jméno Atatürk = otec Turků. Své druhé jméno určil za příjmení, které nařídil v celém Turecku.

Arthur Neville Chamberlain (Čembrlejn) * 1890, + 9.11.1940, anglický politik, podepsal Mnichovskou dohodu o zabrání Československa

operace Barbarossa podepsána A. Hitlerem 18.12.1940, tím byl zahájen útok na Sovětský svaz (Rusko), které bylo přepadeno bez vyhlášení války 22. 6.1941

Bismarck, válečná německá bitevní loď, spuštěna na vodu 14. 2.1939, potopena britským námořnoctvem 27. 5.1941

Arthur Nevill Chamberlain (Čembrlejn), anglický politik

Winston Leonard Spencer Churchill (Čerčil) * 30.11.1874, anglický politik

Edouard Daladier (Daladyer), francouzský politik

Nikola Tesla *10.7.1856 Smiljan u Gospiće v Chorvatsku (tehdy Rakousko-Uhersko), +7.1.1943 New York, USA. Srbský vynálezce. Jeho otec Milutin (1819-1879) byl srbským pravoslavným knězem. Matka Georgina Djuka rozená Mandićová (1822-1892). Nikola studoval gymnázium v Karlovaci, polytechniku studoval ve Štýrském Hradci, další studium absolvoval na Univerzitě Karlově  v Praze. Elektrotechnik, radiotechnik, vynalezl vysílačku a elektromotor na střídavý proud. 
     V roce 1884 odjel do USA a stal se zaměstnancem firmy u T.A.Edisona. Vylepšil dynamo a předělal ho na střídavý proud. Tvůrce první vodní elektrárny.
     Zemřel v chudobě a zapomnění. 7. leden se uvádí jako den jeho smrti, kdy byl nalezen zmrzlý v pokoji hotelu New Yorker.

Oradour-sur-Glane francouzská obec, kterou 10. 6. Němci srovnali se zemí a popravili 600 obyvatel. 6 se jich zachránilo. Obec byla zničena 2 roky po českých Lidicích.

Antoine de Saint-Exupéry (Exipery), * 29. 6.1900, + 1944, válečný pilot, spisovatel, zahynul tragicky při leteckém neštěstí

Louis Renault * 15. 2.1877 Paříž, + 24.10.1944 Paříž. Francouzský výrobce automobilů. Zemřel ve vězení pro kolaboranty s nacisty.

Rabíndranáth Thákur * 6/ 7. 5.1861, + 7. 8.1941, indický básník a spisovatel prózy, založil v Indii universitu Višva Bharátí. Nositel Nobelovy ceny za literaturu.

Benito Mussolini * 29. 7.1883, popraven 28.4.1945, italský fašistický vůdce, válečný zločinec.

Adolf Hitler *20.4.1889 Branau v Horním Rakousku, +30.4.1945 Berlín, válečný zločinec, nacistický vůdce, rozpoutal 2.světovou válku. U města Bad Nauheim (25 km od Frankfurtu nad Mohanem) si dal postavit Orlí hnízdo–Adlerhorst. Nechal vyrábět pancéřovou pěst–panzerfaust, kterou mohl obsluhovat jeden člověk (v západních armádách používaná bazuka obsluhovaná více lidmi).
         V den své smrti se v 15.30 hodin oženil v bunkru Reichstagu s Evou Braunovou. S ní potom spáchal sebevraždu, nechal ji rozkousnout kyanidovou tabletu, sám si vzal druhou a zastřelil se, aby nebyl souzen za válečné zločiny, strážní položili těla do mělkého výkopu, polili je 180 litry (40 galonů) benzínu, po vyhoření byly ostatky polity vodou a přeneseny do kráteru po dělostřeleckém granátu, 3.5. hrob objevil voják Rudé armády, který byl odvelen podplukovníkem NKVD (sovětská tajná policie) Ivanem Klimenkem a ten byl vyznamenán za objevení a exhumaci ostatků, do moskevského archívu odvezl v lepenkové krabici Hitlerovu lebku a zuby.

Hirošima v Japonsku byla zničena 6. 8.1945, kdy na toto město svrhly USA atomovou bombu Nagasaki dostalo atomový zásah 9. 8.1945, místo zbrojních továren byla zasažena katolická čtvrť Urukami

Den Hirošimy 6. srpna – Světový den boje za zákaz jaderných zbraní

Mezinárodní den boje lékařů za mír 6. srpna – z rozhodnutí výboru Mezinárodního hnutí lékařů za odvrácení jaderné války (výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu)

Franz Werfel *10. 9.1890 Praha, + 26. 8.1945. Rakouský spisovatel Autor knihy Píseň o Bernardetě.

Maďarsko 1. 2.1946 znovu vyhlášeno republikou

John Logie Baird * 1888, + 14. 6.1946, skotský technik, průkopník televize

Enzo Ferrari * 20. 2.1898, italský automobilový konstruktér

Henry Ford + 7. 4.1947, americký automobilový konstruktér

Ettore (Etone) Bugatti * 15. 9.1881, + 21. 8.1947, francouzský automobilový konstruktér italského původu

stát Izrael (Israel) 14. 5.1948. V r. 1947 rozhodlo zasedání OSN o rozdělení Palestiny na židovskou a arabskou část na státy Izrael a Palestina, pod britskou správou. Tehdejší Československo poskytlo vojenskou techniku, letadla i vojáky. Výcvik 37 izraelských vojáků prováděli českoslovenští letci RAF u Českých Budějovic. Po Únoru 1948 někteří instruktoři emigrovali, ostatní byli v roce 1949 vyhozeni a vězněni, jako socialismu nespolehliví zápaďáci. Od r. 1950 ČSR (později ČSSR) podporovala „spravedlivý boj palestinského lidu“.

Móhándás Karamčand Gándhí, zvaný Mahátmá (Velký duch), *1869, +30.1.1948, indický filozof, politik, iniciátor nezávislosti Indie, prosazoval nenásilí proti Velké Británii, při setkání s politiky byl zastřelen hinduistickým polofašistickým fanatikem Náthurámem Gódsém, který ho obvinil ze zrady indických zájmů. Indové ho považují za hinduistického světce, jeho syn Harílál začal otce provokovat nadměrným pitím alkoholu a ještě za jeho života přestoupil k islámu, jako „správný muslim“ se nezúčastnil otcova hinduistického pohřbu, ale opilý seděl doma.

MDD – Mezinárodní den dětí byl stanoven v roce 1950, slavit se začal 1. 6.1952.

Den lidských práv 10.12., přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním (VS OSN) v r. 1948, slaví se rozhodnutím VS OSN z r. 1950.

Lincoln Ellsworth, * 1880, + 1951 americký polárník, dobyl severní pól

Albert Einstein, * 14. 3.1879, + 18. 4.1955

NATO – Severoatlantická aliance založena 18. 7.1955 (1. 1.1966 Severoatlantické shromáždění)

Bertolt Brecht * 10. 2.1898, + 14. 8.1956, německý dramatik, básník, spisovatel, výročí UNESCO

George Catlett Marshall * 31.12.1880, + 1959, americký generál, politik, nositel Nobelovy ceny (1953)

Světový den míru 1. 9. (výročí vypuknutí 2. světové války 1. 9.1939), připomínán od roku 1959.

Clive Staples Lewis 1898 – 1963. Spisovatel duchovní literatury.

Albert Schweitzer * 14. 1.1875, + 4. 9.1965, protestantský teolog, filosof, varhaník, lékař, nositel Nobelovy ceny za mír (1952). Zakladatel nemocnice v Labaréné v Gabunu.

Pavel VI. (263. papež římskokatolické církve) vstoupil 4.10.1965 jako první papež v historii na zasedání VS OSN (Valné shromáždění Organizace spojených národů) v New Yorku.

Jean Pierre Peugeot * 16. 6.1896, + 1966, francouzský automobilový průmyslník, zančku podle jeho příjmení nese výrobce automobilů

Pchu I. * 7. 2.1906, + 1967, poslední čínský císař (1908 – 1912), svržen z trůnu buržoazní revolucí

David Dwight Eisenhower * 14.10.1890, + březen 1969, prezident USA 1953 – 1961.

Neil Amstrong americký kosmonaut, který jako první člověk v dějinách lidstva stanul na Měsíci 21. 7.1969 ve 3.56.20 středoevropského času.

Thor Heyerdal, norský etnograf se vydal na papyrovém člunu Ra – II. na plavbu z Maroka do Ameriky, břeh Barbadosu dosáhl 12. 7.1970

Charles de Gaulle (de gól) * 2.11.1890, + 9.11.1970, francouzský generál, politik a prezident v letech 1959 – 1969

Pablo Picasso (s 11 křestními jmény a dvěma příjmeními: celým jménem Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispin Crispiniano de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso Lopéz) /Pavel Diviš Josef Jakub František z Pauly Jan Nepomuk Kryšpín Kryšpinián z Říma Cyprián od Nejsvětější Trojice Rudolf Blažej/ * 25.10.1881 Španělsko, + 8. 4.1973 Francie, malíř, grafik, sochař, zakladatel kubismu

Umberto Nobile (Hubert), * 1885, + 1978, italský polárník, dobyl severní pól

běh Terryho Foxe se konal poprvé 13. 9.1981 na 760 místech na světě, účastníci během vyjadřují solidaritu s nemocnými rakovinou, zúčastnilo se 300 000 lidí

Louis de Funès (celým jménem Louis Germain David de Funès de Galarza, Ludvík, Luj de Fine) *31.7.1914 Coubervoie (F), +27.1.1983 zámek na Loiře, pocházel ze španělské rodiny, otec byl právník, ale živil se jako brušič diamantů, vyučil se jako kožešník, později pracoval jako aranžér a rozhlasový reportér, k filmu se dostal poprvé v r. 1945, od r. 1964 hrál v několika dílech četníka ze Saint Tropez (série byla ukončena v r. 1982) Ludovica Cruchota (Kryšota), povýšen do baronského stavu, byl náladový, humorný a temperamentní, v důchodu na svém zámku vypěstoval druh růže La rose de Louis de Funès (Fine), po celý život se snažil splnit si své celoživotní přání, naučit se plavat, z 1. manželství (Germaine Elodie Carroyerová) měl syna Daniela, z 2. (Jeanne Barthelemy de Maupassantová, příbuzná spisovatele Guy de Maupassanta) syny Patrika a Oliviera.

Andy Warhola, * 6. 8.1928 Pittsburgh (USA), + 22. 2.1987 New York (USA), vlastním jménem Ondrej (Andrej) Varchola. Po rodičích Rusín (rusínská národnost). Rodiče byli přistěhovalci z východního Slovenska, z Mikové u Humenného. Americký výtvarník, grafik, filmař.

internet zapojen poprvé v r. 1989.

komunističtí vůdci v Evropě: Leonid Iljič Brežněv – Sovětský svaz (Rusko), +15.11.1982; Enver Hodža – Albánie (*1908, +1985); Nicolae Ceaušescu – Rumunsko, popraven vojáky 29.12.1989; Gustáv Husák – Československo, +18.11.1991; Erich Honecker – Německá demokratická republika, utekl do Chile, +1994; Todor Živkov – Bulharsko, +1998; Wojciech Jaruzelski – Polsko (*1924, +2014).

Marlene Dietrichová * 1901, + 1992, vlastním jménem Maria Magdalena von Losch, německá zpěvačka a herečka, působila v USA

Světový den nemocných byl vyhlášen z iniciativy papeže Jana Pavla II. 11.2.1993 (výroční den zjevení Panny Marie v Lurdech 11. 2.1858

La Manche (La manč) v r. 1986 podepsala Francie a Velká Británie smlouvu o výstavbě tunelu pod Lamanšským průlivem, otevřen 6. 5.1994

Mezinárodní den učitelů byl vyhlášen v roce 1994 na konferenci UNESCO na den 5. 10. V České republice je Den učitelů 28. března jako připomínka narození Jana Ámose Komenského (* 28. 3.1592).

Belgie jako poslední stát EU zrušila trest smrti 13. 6. 1996

Kuba, prezident Fidel Castro vyhlásil na 25.12.1998 jednodenní volno na Vánoce, jako zvláštní gesto vůči papeži Janu Pavlu II., kterého pozval na Kubu. V r. 1969 Castro oslavy Vánoc zrušil, protože narušovali sklizeň cukrové třtiny. Kubánští katolíci chodili vždy na půlnoční mši, ale druhý den museli do školy nebo do práce. Papež Jan Pavel II. navštívil Kubu 21. – 25. 1.1999. Svátek Božího narození měl být vyjimečný a neměl být dnem volna každý rok. Od r. 1999 je Hod Boží vánoční volným dnem.

most v Mostaru postaven v r. 1593, zbořen za srbské války v r. 1993, postaven v r. 2004, aby zůstal jako památka UNESCO, musel být postaven původní technologí a na jeho opravu byly použity části ze starého mostu.

Jásir Arafat + 11.11.2004, první prezident palestinské autonomie od 13. 2.1996

16. 2.2005 bylo oznámeno, že dva nálezy lebek Homo sapiens objevené v Etiopii v r. 1967 jsou staré asi 195 000 let, jde o nejstarší pozůstatky moderního člověka, původně byly odhadovány na 130 000 let

Rainer III. * 1924, + 6. 4.2005, kníže Monaka (Principauté de Monaco), vládl od r. 1949

Roger Schütz (schutz, rožer šic) * 12. 5.1915 Provence, Švýcarsko, + 16. 8. 2005 Taizé ve Francii, protestantský pastor, ve 25 letech odešel v r. 1940 do Francie, toužil vytvořit prostor, kde by středem všeho byla láska, usadil se ve vesnici Taizé v Burgundsku, ukrýval Židy, po válce se k němu připojili další muži a o Velikonocích 1949 se zavázali k celibátu (jako protestanté přijali katolický způsob řehole), r. 1952 napsal Pravidla Taizé, od r.1962 odcházeli do světa a pomáhali chudým, vydělávají si prostřednictvím své práce, od r. 1967 přišli první katolíci a od r. 1970 jsou členové komunity z různých církví, se souhlasem Francouzské biskupské konference je v komunitě dovoleno společné přijímání Eucharistie. Přijal plnost katolické víry, ale neopustil pretestantismus. Bratr Roger byl zavražděn nožem při večerní bohoslužbě v Taizé nepříčetnou Rumunkou Luminitou Solcanovou.

Simon Wiesenthal * 1909, + 20. 9.2005 ve věku 96 let, lovec nacistických válečných zločinců 2.světové války

Červený kříž a Červený půlměsíc doplnil 8.12.2005 Červený diamant (červený kosočtverec na bílém poli). Jako symbol záchranné pomoci je uznán všemi státy celého světa, mezinárodní hnutí schválilo ve švýcarské Ženevě přidání dodatečného znaku, který umožní Izraeli vstoupit do mezinárodní instituce, představitelům islámu vadila Červená Davidova hvězda (Magen David Adom), představitelům židovského státu zase vadil kříž, jako symbol křesťanství, ve znaku Červený diamant bude umístěna Červená Davidova hvězda, nový znak Červený diamant je rovnocenným znakem humanitární organizace (viz Henri Dunant 1910 – Červený kříž)

Černá Hora vyhlásila nezávislost na Srbsku 22. 5.2006

Bulharsko a Rumunsko vstoupilo do EU 1. 1.2007

Edmund Hilary * 20. 7.1919, + 11. 1.2008 ve věku 88 let v Aucklandu na Novém Zélandu, 29. 5.1953 vyšel jako první člověk na světě na nejvyšší horu světa Mount Everest, doprovázel ho nepálský šerpa (nosič) Tenzing Norkej.

Tenzing Norkej * 29?. 5.1914, + 9.5.1986. Datum jeho narození bylo přiděleno úředně, protože rodiče sdělili, že se narodil v době žní (to odpovídá gregoriánskému kalendáři na konci května). Po výstupu na Mount Everest přiznal, že Hilary byl nahoře o chvíli dřív.

Chiara Lubichová * 1920, +14. 3.2008 Rocca di Papa u Říma. Zakladatelka hnutí Fokoláre. Její pohřeb se konal v basilice sv. Pavla za hradbami. Pohřbena byla ve vesnici Rocca di Papa (Papežská skála).

 WTC - (World Trade Center) Světové obchodní centrum a "dvojčata" vysoká 417 metrů. Slavnostní otevření 4. 4.1973. "Dvojčata" a centrum zničeno 11. 9.2001 nálety dvou letadel s muslimskými teroristy. Při útoku zahynulo 2996 obětí. Z toho bylo 19 únosců letadel. V roce 2013 byl na místě WTC postaven nový mrakodrap vysoký 532,8 metrů.