Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světelný rok, kosmický kalendář, početí člověka, Adam a Eva, Noemova archa, planety, názvy světadílů, jazyky, pozemský kokteil, sněhové vločky

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Světelný rok je definován jako vzdálenost, kterou světlo urazí za jeden rok. Jestliže se světlo pohybuje rychlostí 299.792 km za vteřinu (sekundu), je světelný rok přibližně 9,46 bilionů km.

 

Kosmický kalendář

(převedený na dny, měsíce, hodiny, minuty a vteřiny běžného občanského roku 1.1.-31.12.)

1. 1.         00.00.01 vznik vesmíru – velký třesk = stvoření

                12.00 vznik planet

30. 4.       24.59.59 ukončen vývoj planet

1. 5.         00.00 vznik Mléčné dráhy v naší galaxii

8. 9.         24.59.59 ukončení vývoje Mléčné dráhy

9. 9.         00.00 vznik Slunce

25. 9.       00.00 vznik Země

9.10.        00.00 určení formy života

1.11.        00.00 vznik mikroorganizmů

12.11.      00.00 vznik rostlin

15.11.      00.00 vznik buněk

30.11.      24.59.59 ukončen vývoj buněk

1.12.        00.00 počátek kyslíkové atmosféry na Zemi

5.12.        vytváření kráterů

16.12.      růst červů

17.12.      konec prahor, začátek prvohor

18.12.      růst planktonu v oceánech

19.12.      vznik ryb a mořských živočichů

20.12.      růst zeleně

21.12.      vznik hmyzu

22.12.      vznik obojživelníků

23.12.      růst stromů

24.12.      konec prvohor, dinosauři

25.12.      začátek druhohor

26.12.      vznik ptáků a jiných létavců

27.12.      zánik dinousarů (pravděpodobná srážka s meteoritem)

28.12.      konec druhohor, začátek třetihor

29.12.      vznik savců

30.12.      vznik člověka

31.12.      00.00.00 konec třetihor

                22.30 požívání plodů člověkem, používání klacku

                23.00 používání kamenných nástrojů

                23.46 užívání ohně, člověk bydlí v převisech a jeskyních

                23.59 kresby člověka v jeskyních

                23.59.20 zemědělství

                23.59.51 vynález písma (3200 př.Kr.)

                23.59.53 vynález kompasu, trojská válka 1193 – 1183 př.Kr.

                23.59.55 vznik budhismu (560 – 477 př. Kr. Buddha)

                23.59.56 vznik křesťanství: Ježíš Kristus, nový letopočet

                23.59.58 zánik civilizace Mayů, stěhování národů,

                               příchod Slovanů do Čech (5. – 6. století),

                               vznik islámu 622 po Kr.

                               středověk v Evropě (9. – 15. století)

                23.59.59 renesance v Evropě, objevení Ameriky 1452

                24.00 novověk - další století

1. 1. 00.00.00  ? ? ? ? ?

===================================================

početí člověka – podíl 500 miliónů spermií a zrovna tolik možností. Po třech týdnech má lidské embryo srdce, po dvou měsících je to celý člověk s vnitřními orgány, váží 5 gramů.

=====================================================

Adam a Eva – podle genetických výzkumů konce 20. a začátku 21. století mají všichni lidé na Zemi společné rodiče. Asi 200 000 let př. Kr. žila pouze jedna dvojice, kterou Bible nazývá Adam (pozemšťan) a Eva (matka živých). Ti vytvořili rodinu, ze které pocházejí všichni lidé na celém světě.
     Přestože máme společné předky, lišíme se barvou pleti a jinými tělesnými znaky. Tato odlišnost je způsobena prostředím, ve kterém člověk během tisíce let žil.
     Bílá rasa vznikla tím, že se člověk přizpůsobil nižší intenzitě slunečního záření v Evropě. V Africe se člověk přizpůsobil vyšší intenzitě a vznikla černá rasa.

Noemova archa čtyřhranná truhla 155 m (300 loket) dlouhá, 25 m (50) široká, 15 m (30) vysoká.
       Podle výpočtů vědců byla potopa světa před 4300 lety. Tato událost byla zapsána z ústního vyprávění o 850 let později v 1. knize Mojžíšově (Gen – 1. M. 6-8.).
      Noe přistál s archou na hoře Ararat (hararé, haré = pohoří, výšina), na hranicích Arménie a Turecka. Ararat má dva vrcholy – 5165 m a 3914 m. V r. 1902 a 1904 Armén Georg Hagopin vystoupil na vyšší vrchol a uviděl v ledovci část archy, 1952–1969 zkoumal archu Ferdinand Navarra, který uřízl 1,5 m dlouhý vzorek a odnesl jej k výzkumu. Bylo zjištěno, že dřevo je staré asi 5000–4000 let, ručně opracované, osekané do čtyřbokého hranolu, impregnované pryskyřicí a má čepové spoje a kovové nýty.
       Podle výpočtů by měla archa nosnost 10 nákladních vlaků o 25 vagónech (z knihy Hledání Noemovy archy 1992). Americký archeolog Ron Wyatt zjistil v roce 1977, že na letecké fotografii z roku 1960 je na pohoří Araratu tvar lodi. V roce 1978 postihlo oblast pod Araratem zemětřesení, které odhalilo kamenný obrys. Wyatt našel pravidelné otvory, lodní žebra a paluby.
        V roce 1986 zkoumali dřevo vědci z turecké univerzity Atatürk. Na jižním konci lodi našel zakmenělé dveře. V roce 2010 zkoumala zkamenělé dřevo na Araratu skupina čínských vědců, kteří potvrdili, že dřevo je staré 4800 let a  jedná se o Noemovu archu.

===============================================================

Planety sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

Pluto bylo vyřazeno ze seznamu planet z důvodu malé velikosti. O jeho vyřazení ze seznamu planet rozhodla Mezinárodní astronomická unie, která zasedala v Praze 24.8.2006. Pluto bylo zařazeno mezi trpasličí planety.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planety byly  pojmenovány podle římských bohů, o kterých byly napsány starověké báje.

Merkur (lat. Mercurius, řecky Hermés), syn Dia a nymfy Maie, okřídlený posel bohů, průvodce zemřelých do podvětí, bůh vynálezů a zlodějů.

Venuše (řecky Afrodité) dcera Dia a Dióny, bohyně lásky a krásy, jejím synem byl Erós (Amor).

Země (lat. Tellus, Terra, řecky Gaia), babička Dia, bohyně země, sama Země, živitelka bohů i lidí (Alma mater), zrodila syna Úrana (Nebe).

Mars (řecky Arés), syn Dia a Héry, bůh války a vraždění.

Jupiter (řecky Zeus) syn Krona (Saturn) a Rheii (Rhea nebo Ops), nejvyšší řecký a římský bůh, vládce bohů a lidí. Chránil stát i rodinu. Vyrůstal na Krétě, kam ho ukryla matka a kde o něho pečovaly lesní víly.
     Po návratu donutil otce vyvrhnout své sourozence a začal s ním bojovat. Vyvedl z podsvětí své strýce obry (Kyklópy a Titáni) a tety obryně. Pomáhal mu Titán Prométheus a syn Apollón, který zastřelil svými šípy obry Giganty. Boj trval 10 let, než svrhl otce z trůnu.
     Po zklidnění rozdělil nebeskou vládu mezi své sourozence a děti.

Saturn (latinsky Saturnus, řecky Kronos), syn boha nebe Úrana a bohyně Gaie, otec Dia (Jupitera). Po svém otci Úranovi se ujal vlády. Aby nebyl svržen, jak mu předpověděl otec, spolykal svých pět narozených dětí (3 dcery a 2 syny), šestého potomka Dia ukryla matka Rhea.
     Místo syna mu dala kámen a on ho spolkl. Mezitím syn Zeus vyrůstal na Krétě v péči lesních víl a když vyrostl, sesadil otce z trůnu.

Uran (řecky Úranos, latinsky Uranus), bůh nebe, syn a manžel Gaie (Země), měli 12 dětí – obrů (Kyklópové) a obryň, tři z nich (Titáni) měli 100 rukou a 50 hlav.
     Své děti Uran věznil v hlubinách Země. Jejich matka Gaia jim otevřela hlubiny, aby otce svrhly, jediný odvážný byl Kronos (Saturn), který se zmocnil vlády. Otec ho proklel a předpověděl mu, že ho svrhne jeho syn.

Neptun (latinsky Neptunus, řecky Poseidon), syn Krona (Saturna a Rheii, bratr Dia, vládce moří a všeho vodstva.

---------------------------------------

Pluto (řec. Hádes), bůh podsvětí. Nejstarší syn Krona a Rheii, bratr Dia. Po narození ho otec spolkl, protože se bál, že ho svrhne z trůnu.
     Zeus vysvobodil jeho i dalšího bratra Poseidona - Neptuna. Vchod do podsvětí byl u Avernského jezera v italské Kampánii.

===============================================================

Názvy světadílů

Evropa: hebrejské slovo EREB = země zapadajícího slunce.
     Podle řeckých bájí byla Evropé foinická (fénická) princezna, kterou si vyhlédl řecký bůh Zeus, proměnil se v bílého býka a unesl ji na ostrov Krétu.
     Europé byla matka krétského krále Mínóa. Ten dal postavit labyrint (bludiště), ve kterém měl zavřeného Mínótaura (obludný býkočlověk, syn Mínóvy manželky Pásifaé a Poseidonova obětního býka).

Asie: fénické slovo ASU = země vycházejícího slunce. Dnes se toto pojmenování používá pro Japonsko.

Afrika: fénické slovo HAVREKA = země plná jasu svítivého slunce.

Amerika: název podle jména italského cestovatele Ameriga Vespucciho (1454-1512), který jako první popsal novou pevninu.

Austrálie: latinské slovo TERRA AUSTRALIS = země jižní.

 

Dvě polární oblasti u pólů:
      Severní pól. 
     Arktida: latinské slovo ARCTUS (artus, arktis) = úzký, pevný – úzká pevnina.
     Arktické ostrovy královny Alžběty, sever Grónska, norské Špicberky, země Františka Josefa, Severní země a Novosibiřské ostrovy.

      Jižní pól. 
     Antarktida (kontinent): latinské slovo ANT ARCTUS (anti artus, antarktis) = proti země, země na opačné obloze.
   
     Řecky pólos, latinsky pólus = obloha, nebeská klenba, točna, pól.

===============================================================

     Živé a vymírající jazyky.

Na světě je 6 909 živých jazyků (rok 2020).
     21.1.2008 zemřela ve věku 89 let poslední příslušnice tohoto národa Marie Smithová Jonesová, která mluvila jazykem aljašského národa Ejaků a tím tento jazyk zmizel ze světa. Své děti tomuto jazyku nenaučila, protože její manžel byl Angličan a nepovažoval to za nutné.

Jazykem národa Livů (v Lotyšsku) mluví asi 200 osob.

Na Zemi se používalo asi 20 000 jazyků. V současnosti je na vymření asi 200 dalších jazyků, mluví s nimi maximálně 10 lidí.

Jazyků, kterými mluví alespoň 1 000 000 lidí je 347 (94 %), 6 564 jazyků užívá 6 % obyvatel Země.

===============================================================

Světový pozemský koktejl

Kdyby se populace planety Země smrskla na vesnici o sto obyvatelích, ale zůstal by zachován poměr všech odlišností, vypadala by tato vesnice takto: 

100 obyvatel

55 Asiatů, 22 Evropanů, 14 Američanů, 9 Afričanů

52 žen, 48 mužů

70 barevných (černoši, rudoši, žlutí Asiaté), 30 bělochů

30 křesťanů (20 katolíků, 6 protestantů, 4 pravoslavní), 15 muslimů, 5 Židů,

50 jiných věřících (budhisté a další pohané), 0 ateistů

89 heterosexuálů, 11 homosexuálů

6 lidí by vlastnilo všechen majetek

80 lidí by žilo v domě, který neodpovídá moderním vymoženostem

70 lidí by bylo negramotných

1 člověk by měl vzdělání VŠ

1 člověk by vlastnil počítač

50 lidí by trpělo hlady a podvýživou, 41 zdravých, 9 nemocných

1 žena by byla těhotná

99 lidí by bylo živých, 1 člověk by umíral.

Pokud žijete v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velice úzké skupiny. Jestliže k tomu máte počítač, patříte k elitě.
     S jídlem v lednici, oblečením, vlastní postelí a střechou nad hlavou jste bohatší než 75 % lidí na Zemi.
     S penězi v bance se řadíte mezi 8 % nejbohatších lidí světa.
     Těch 92 % žádné peníze nemá.

Vzpomeňte si na to pokaždé, když se vám bude zdát, že se máte špatně.

(podle Stanfordské universitní nemocnice – Filip Harter, 2006).

===================================================
Podobnost dvou sněhových vloček je:
     1:1000 000 000 000 000 000 (trilionu)