Jdi na obsah Jdi na menu
 


Státní svátky v USA

1. 1. Nový rok (New Year´s Day)

. 1. Den Martina Luthera Kinga ml. (Birthday of Martin Luther King jr.,

3. pondělí v lednu, * 15. 1.)

20. 1. Inaugurační den (prezidenta, Inauguration Day,

pokud je 20. 1. v neděli, posouvá se na 21. 1.)

. 2. Den prezidentů (Washington´s Birthday, President´s Day,

3. pondělí v únoru, výročí narození G. Washingtona a Ab. Lincolna)

. 5. Pamětní den (Memorial Day, na památku obětí války v 19. století,

poslední pondělí v květnu)

4. 7. Den nezávislosti (Independence Day, podepsání Deklarace nezávislosti)

. 9. Den práce (Labor Day, poslední pondělí v září, následující den začíná škola)

.10. Den Kryštofa Kolumba Columbus Day, 2. pondělí v říjnu)

11.11. Den veteránů (Veterans Day, konec 1. světové války, veteráni všech válek USA )

.11. Den díkůvzdání (4. čtvrtek v listopadu, poděkování za úrodu, věčeří se krocan)

25.12. Vánoce (Christmas Day – den výročí narození Krista, svátek od roku 1870)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1492 doplul 14.10. italský mořeplavec Kryštof Kolumbus na bahamský ostrov San Salvador (Svatý Spasitel) a 28.10. přistál na Kubě. Tím se zapsal jako novodobý objevitel Ameriky, v říjnu 1502 se vrátil florentský mořeplavec, v portugalských službách, Amerigo Vespucci z cesty do Kolumbovy Indie, v r.1503 se objevily po Evropě Amerigovy latinské dopisy s neoficiálním názvem Mundus Novus (Nový svět), kde se vypravuje o požehnané zemi, se stromy plnými plodů, kde ve vodách se hemží množství ryb, bydlí tam lidé s načervenalou tváří, v těchto dopisech se nepíše o Indii, ani o Asii, ale o novém světadílu.
      Svému spolužáku Pietrovi Soderinimu, vojenskému veliteli Florencie poslal „List o ostrovech objevených na čtyřech cestách“ napsán v Lisabonu, vyšel italsky ve Florencii v září 1504, později je přeložen do latiny a brzy se šířil po Evropě, list se dostal do Francie, kde ve městě Saint Dié působil německý kartograf kanovník Martin Waldseemüller, který ho přeložil a použil, když 25. 4.1507 vydal „Úvod do kosmografie (Ptolemaiova Cosmographia = obraz světa)“, kde napsal: „Amerigem Vespuccim byl objeven i čtvrtý světadíl a protože všechny světadíly (Evropa, Afrika, Asie) byly pojmenovány podle žen, domnívám se, že by bylo jen spravedlivé nazvat tuto část světa Amerige to je země Amerigova neboli America, po jejím objeviteli, velmi schopném muži.“
      Později kanovník Waldseemüller zjistil, že Vespucci není objevitelem nového světadílu a název z dalších vydání vypustil, název byl původně používán pro jižní část kontinentu (dnes Jižní Amerika, Latinská Amerika), ale vlámský kartograf Gerhard Mercator použil tento název v r. 1538 pro celý kontinent

1506 francouzská výprava objevila břehy Severní Ameriky a v r. 1513 přistáli první běloši na Floridě, v r. 1606 udělil v Londýně král Jakub I. Virginské společnosti právo kolonizace Severní Ameriky, Virginie – první kolonie v r. 1607 (pojmenovaná podle Panny Marie – Virginia = Panna), 1620 osada New England (Nová Anglie), v r. 1620 založili na mysu Cod první osadníci puritáni (puris = čistý), odpadlíci od anglikánské církve, Massachusetts, Maryland (Mariina země, země Panny Marie) založili katolíci, a quakeři (kvakeři) založili Pennsylvanii.

New York, v r. 1621 (1624) koupil guvernér Holandské západoindické společnosti od Indiánů ostrov Manhattan za 60 zlatých guldenů (24 dolarů) a založil osadu Sanctus Nikolaus (Svatý Mikuláš), po vystavění kostela sv. Mikuláše přejmenovali osadu na Nové Holandsko, která byla založena a přejmenována 2. 2.1653 jako město New Amsterdam (Nový Amsterodam).
      1664 se zmocnili Angličani města, v r. 1676 se stalo anglickým majetkem a bylo přejmenováno na počest vévody z Yorku v Anglii, dnešní New York (Nový York, Jork), kterému anglický král Karel II. daroval celou kolonii, velký rozmach města začal v r. 1812, od r. 1898 Greater N.Y. (Velký NY) se skládá z pěti měst: Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens (Long Island) a Richmond, čtvrť Haarlem je největším černošským městem na světě mimo Afriku, je zde velká čínská a židovská čtvrť.
      11. 9.2001 dvě letadla řízená islámskými terosty narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra, další spadlo na budovu Pentagonu, čtvrté se zřítilo u Pittsburghu, celkem zahynulo 3000 lidí.

V r. 1622 zahájili Indiáni boj proti 81 anglickým osadám a 73 jich vyvrátili.

New Orleans založen francouzskými kolonisty v r. 1718. Francouzi vybudovali cestou k Mexickému zálivu řadu pevností.

Pocahontas 1595 – 1617, jméno znamená „hravé děvče“, dcera Powhatana. Když jí bylo 10 let, byl před jejího otce předveden jeden z osadníků kapitán John Smith a odsouzen k smrti. Vyprosila mu milost. Později byla zajata Angličany jako rukojmí. Při pobytu v Jamestownu poznala křesťanskou víru a dala se pokřtít. Jako křesťanka se vdala za Johna Rolfa, pěstitele tabáku. Společně strávili rok v Anglii. Stýskalo se jí po domově a tak se rozhodli vrátit. Dříve než vypluli, zemřela na neštovice.

Sedmiletá válka mezi Velkou Británií a Francií 1756 – 1763 o koloniální državy v Kanadě, anglický král Jiří III. (George) dobyl vítězstvím 13 britských kolonií (New York 25.000, Philadelphia 40.000), v r. 1765 v době velkých dluhů uvalila Velká Británie na kolonie clo, osadníci protestovali a vyvolali nepokoje, 1733 Georgia (země sv. Jiří) poslední ze 13 kolonií jako základu USA.
      1775 příkaz zatknout vůdce povstalců, domobrana získala převahu a velitelem se stal George Washington, Kontinentální kongres odhlasoval odtržení od Velké Británie a 13 britských kolonií přijalo název United states of Amerika (USA = Spojené státy americké), 4. července 1776 prohlásili američtí vlastenci ve Philadelphii nezávislost na Anglii a na evropských mocnostech nezávislost, byla vyhlášena Deklarace nezávislosti Spojených států amerických (4. 7. se slaví jako den nezávislosti), v r.1783 byl podepsán Pařížský mír o nezávislosti USA, 1. prezidentem USA se r. 1789 stal G. Washington (* 22. 2.1732), prezidenti USA Thomas Jefferson a John Adams, tvůrci americké republiky, zemřeli přesně o 50 let později, 4. 7.1826

v r. 1762 – 1763 náčelník Ottawů Pontiak (+ 1769) sjednotil Indiány proti kolonizátorům,

1799 náčelník Shawneeů Tecumseh (+ 1813) sjednotil Indiány, v letech 1817 – 1838 války Seminolů na Floridě pod vedením náčelníka Asi Yaholo Osceoly (+ 1834), vyhnání Cherokezů, Seminolů a dalších kmenů („Cesta slz“), v r. 1848 „Zlatá horečka“ v Kalifornii a Mexiko odstupuje USA území Apačů, Pueblanů a Navahů (Arizona, Nové Mexiko a Kalifornie), 1851 dovolili Siouxové, Cheyennové (Čejenové), Vrány a další kmeny bělochům stavby silnic a pevností,

Otroctví v USA. Průmyslový Sever zrušil otroctví, ale na zemědělském Jihu bylo otroctví v plném rozkvětu, v r. 1820 požádal jižanský stát Missouri o připojení k Unii, r.1830 vzniklo na Severu hnutí bojovníků proti otroctví – Abolicionisté.

John Brown, 1800 – 1859. Měl 5 synů. Jako běloch se nastěhoval do černošské čtvrti. Byl jedním z vůdců hnutí Abolicionistů a pašoval zbraně pro černé otroky. Vyvolal povstání otroků. V r. 1859 se v Harper´s Ferry ve Virginii zmocnil skladiště zbraní, které chtěl dát otrokům. Zajal 60 rukojmí a přepadl zbrojovku v Západní Virginii. Za dvě hodiny zbrojovku obklíčili vládní vojáci a byl zajat. Popraven za vlastizradu. O jeho osudu se zpívá v písni „Černý muž pod bičem otrokáře žil “.

Sever proti Jihu. 6.11.1860 byl zvolen za prezidenta Abraham Lincoln, který byl nepřijatelný pro jižanské státy, protože nechtěl otroctví. Jižanské státy se na protest rozhodly opustit Unii. Proti tomu se postavily státy na Severu a mezi Jihem a Severem vypukla válka 15. 4.1861 – 26. 5.1865, skončila vítězstvím Severu (zv. Búrská válka).

13. dodatek Ústavy USA o zrušení otroctví vstoupil v platnost 18.12.1865

tužka s gumou – poprvé vyrobena 30. 3.1858 v USA.

Aljaška zakoupena v březnu 1867 od Ruska za 7 300 000 dolarů (v r. 2008 by to bylo 90 milionů). Usa ji převzaly 18.10.1867. Je to největší stát USA.

Geronimo náčelník Apačů, v letech 1863 – 1886 bojuje střídavě na jihu USA, několikrát je zajat a vystěhován do rezervace, zemřel v zajetí v pevnosti Fort Sill v Oklahomě, + 1909

bizoni, v letech 1872 – 1874 byli vyhubeni bělochy v počtu 3.500.000 kusů

George Armstrong Custer (Kastr). 1839 – 1876. Brigádní generál armády USA.

Američané pod vedením George Armstronga Custera (Kastra) pronikli do posvátných Černých hor Siouxů.

Little Big Horn, nejtěžší porážka americké armády v boji se Siouxy pod vedením náčelníka Sedícího býky, nejproslulejším útvarem armády Spojených států byla 7. kavalerie pod vedením brigádního generála George Armstronga Custera (Kastra), měl nejvíce trestních výprav proti „rudochům“, kteří ho porazili v bitvě u Little Big Hornu 25. 6.1876, generál byl zabit a spolu s ním padlo 266 nebo 277 vojáků, toto vítězství Indiánů bylo začátkem konce jejich existence.

Vlajka 7 kavalerie měla protáhlý trojúhelníkový tvar, vlajka byla podélně dělená, horní pruh bílý, dolní červený, uprostřed v bílém pruhu byla černá číslice 7, v červeném pruhu černá písmena CAV.

1880 se Siouxové se Sedícím býkem usazují v rezervaci Stading Rock, Sedící býk byl zavražděn (+ 1890).

socha Svobody byla přivezena z Francie do New Yorku 19. 6.1885, Francouzi ji darovali Američanům ke 100. výročí nezávislosti (1776), slavnostně odhalena v r. 1886 (110. let nezávislosti USA), socha váží 300 tun, je vysoká 46 metrů, na 45 metrovém podstavci

Indiáni – občané USA, Kongres Spojených států přiznal státní občanství v r. 1924, ale už v 1. světové válce bojují Indiáni za USA, to byla podmínka pro přiznání občanství, v 2. světové už bojovali jako občané USA, nejvíce bylo příslušníků kmene Navaho

Woodrow Wilson 28. prezident USA, * 29.12.1856, + 3. 2.1924, v úřadě 4. 3.1913 – 3. 3.1921, podpořil vyhlášení samostatného Československa a Polska

Buffalo Bill (bufalo bil), vlastním jménem William Frederic Cody, * 26. 2.1846 Le Clair, Iowa, +10. 1.1917 Denver. Dobrodruh Divokého západu. Už ve svých patnácti letech vstoupil do služeb Pony Expresu. Na koni převážel poštovní zásilky z východního pobřeží na západní přes nebezpečná indiánská území. Po vypuknutí Občanské války sloužil v armádě Unie jako průzkumník. Po válce se v roce 1867 dal najmout jako zásobovatel bizoního masa pro dělníky pracující na stavbě kansaské pacifické dráhy. Díky této práci získal svou přezdívku a stal se jedním ze symbolů vybíjení bizonů. Podle některých zdrojů postřílel během šesti měsíců 4280 kusů. Roku 1869 si ho jako jeden ze symbolů Divokého Západu vybral Edward Judson, zvaný "Buntline" (česky "Vejtaha") a sepsal přes 200 románů s Buffalo Billem v titulní úloze (tzv. bufalobilky). Kromě toho se Bill stal i hrdinou několika divadelních her. O jedné z nich, Zvědovi prérie, napsal New York Herald: „Kus tak pitomý a špatně zahraný, že je až zajímavý.“ Buffalo Bill ještě krátce pracoval jako šerif a jezdec Wild West Show, než se stal jejím ředitelem. S touto show projel celé Spojené státy a část Evropy. Díky této show se ještě více rozšířila jeho proslulost a on se stal již za života legendou. V pozdějším věku už ani sám nedokázal rozlišovat mezi tím, co je v jeho životě fakt a co smyšlenka. Proto je nutné k jeho vlastním životopisům přistupovat s velkou rezervou.Buffalo Bill zemřel na nemocné ledviny.

Santa Klaus – santa Claus – správně sanctus Nikolaus, (sancta = svatá), Mikuláš. Legendu o sv. Mikuláši přivezl do Ameriky Kryštof Kolumbus, kdy v r. 1492 po něm pojmenoval přístav na Haiti. V r. 1624 Holanďané založili osadu Sanctus Nikolaus (dnešní Manhattan, čtvrť v New Yorku,) a vztyčili zde sochu sv. Mikuláše za úspěšné doplutí (sv. Mikuláš je patron námořníků). Protože jeho jméno bylo pro nové osadníky dlouhé, zkrázili si je na Sant (us Ni) claus. V r. 1822 vyšla báseň Klementa Moora o sant Clausovi, jako o starém a veselém skřítkovi. Tato postava byla v r. 1931 použita pro reklamu Coca – Coly s lidskou podobou (výtvarník Haddon Sundblom (+ 1976) použil za předlohu obchodníka Lou Prentice, později svoji podobu). Tato postava v červeném obleku a čepici, se stala v západním světě symbolem Vánoc a nemá nic společného s postavou svatého biskupa Mikuláše, ani s jeho svátkem 6. prosince, protože Santa Claus chodí v noci na 25.12. (na Vánoce)!, podobně červeně nebo modře oděná postava se vyskytuje v Rusku, kde se nazývá Děda Mráz (děduška Moroz), ten vystupuje se svojí vnučkou Sněhurkou. Stejná postava se vyskutuje i u jiných národů pod různými jmény.

George Smith Patton * 11.11.1885 San Gabriel v Kalifornii (USA), + 21.12.1945 Heidelberg v Německu, nejlepší americký generál západní fronty, od r. 1917 velitel tankové jednotky, v druhé světové válce porážel fašistické Německo, mezi zářím a listopadem 1945 mohl vítězně ukončit válku, kdyby mu politici dovolili projít Německo a táhnout na Berlín, 6. 5.1945 osvobodil západní Čechy a Plzeň, musel se zastavit na demarkační čáře u Plzně, nemohl postupovat na Prahu a nesměl ji osvobodit. Po válce zůstal v Německu, kde velel americké jednotce, 9.12.1945 si vyjel na lov bažantů, srazil se s nákladním autem, na následky autonehody zemřel, byl pohřben na americkém hřbitově v Lucemburku.

John Fitzerald Kennedy + 23.11.1963 Dallas. Jeho vrahem byl Lee Harvey Oswald a další neznámý muž.

Martin Luther King * 15. 1.1929, + 4. 4.1968, černošský pastor baptistické církve v Montgomery (Atlanta), ThDr., bojovník za práva černochů v USA. Jeho mottem byla věta: „Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovni.“

Romano Guardini + 2.10.1968, katolický teolog.

Bernard Law Montgomery * 17.11.1887 Londýn, + 24. 3.1976 Alton. Za několik let po narození se rodina stěhuje do Austrálie, kam byl přeložen jeho otec anglikánský biskup. V roce 1901 se vrátili do Londýna. Tam nastupuje do střední školy a na vojenskou akademii. Má problém s chováním a nerespektuje autority. Na akademii popálil jiného kadeta, který musel být hospitalizován. Od toho dne se změnil. Stal se svědomitým, ohleduplným a laskavým. V 1. světové válce bojoval u Ypres, kde byl raněn. Na konci války dostal hodnost majora. Po válce vyučoval na akademii v Camberley. Sloužil v Palestině, Indii, Irsku a v srpnu 1942 byl převelen do severní Afriky. 5. 8.1938 byl povýšen do hodnosti generála. V bitvě u El Alamejnu v říjnu a listopadu 1944 porazil Němce a vytlačil je z Egypta a Libye. V roce 1944 dostal hodnost polního maršála a zúčastnil se bitvy o Normandii. Do února 1946 byl šéfem britské okupační armády v Německu. V roce 1946 byl povýšen do šlechtického stavu jako 1. vikomt z El Alamejnu. V roce 951 se satl zástupcem nejvyššího velitele NATO. Do výslužby odešel 18. 9.1958.

Elvis Presley (Presly) * 8. 1.1935 Tupel ve státě Missisippi, + 16. 8.1977, symbol nezkrotnosti a živoelnosti, Ameriky a hudby rock´n ´rollu. Měl velký talent, stačilo mu jednou slyšet píseň a hned ji uměl zpaměti. Po roce 1954 se stal králem populární hudby. Žil nezdravým životním stylem a zemřel při nadváze.

Neil Armstrong * 4. 8. 1930, skaut, americký astronaut, první člověk, který vstoupil na měsíční povrch 20. 7.1969. Po něm vystoupil i druhý astronaut Edwin Aldrin.

Lafayette Ronald Hubbard * 1911, americký spisovatel sci-fi, filosof, zakladatel dianetiky a scientologie

Clyde Tombaugh * 4. 2.1906, + 1997, americký astronom, objevitel planety Pluto, Mezinárodní astronomická unie na svém zasedání v Praze rozhodla 24. 8.2006 o vyřazení Pluta ze seznamu planet, naše sluneční soustava má 8 planet (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)

 

===============================================================

Kanada – objevena Italem Cabotem v r. 1497, připlul 10. 8.do ústí řeky sv. Vavřince, řeka dostala svůj název podle data svátku sv. Vavřince, v letech 1534 – 1535 Francouz Jacques Cartier objevil ústí řeky sv. Vavřince a pronikl až na místo dnešního Montrealu, Francouzi založili město Quebec.

------------------------------------------------------------------------------------

 Státy Latinské Ameriky

Brazílie

socha Krista Vykupitele – Christus Redemptor: postavena 12.10.1931 na vrcholu Corcovado nad Rio de Janierem.

8 let po Španělech dorazili na jih kontinentu i Portugalci. Strom Caesalpinia echinata sloužil indiánům k získávání červeného barviva vařením dřeva. Dřevo připomínalo žhavé uhlíky - brasas. Portugalci objevenou zemi nazvali Pau Brasil.

 

Argentina

lat. argentum = stříbro

Chile

indiáni nazvali svou zemi Tchili = sníh. Latinské pojmenování Finis Terrae = konec země.

Kuba

cubanascnan - hora. Kolumbus objevil "Ameriku" 28.10.1492 a tuto zemi nazval Juana, podle dcery krále Ferdinanda, později bylo jméno změněno na Ferdinandina podle krále Ferdinanda Španělského.

Ekvádor

equator = rovník. Hlavní město Ekvádoru se jmenuje Quito = pupek světa.

Mexiko

méxitli - aztécký ůh války. Aztékové tímto názvem označovali i sebe.

Nikaragua

nicarao = kmen indiánů, který obýval tuto zemi.

Panama

pannaba = hodně daleko v jazyce místních indiánů kmene Kuna. Panamá = název stromu, panamá = místo oplývající rybami. Osada indiánů, kteří se zabývali rybolovem.

Paraguay

pará = moře, gua = rod, y = řeka: řeka pocházející z moře. Jiný výklad: paragua = péřová čelenka, y = řeka: péřová čelenka řeky.

Peru

birú byl incký název řeky. Rimac původní název města, které Španělé zkomolili na Lima.

 

 

 

 

.